Ainutlaatuista osaamista

Annanpura toimii usean viranomaisen ja yrityksen kumppanina varmistamassa, että niiden tuottamat sähköiset palvelut ovat saavutettavia kaikille.  Lisäksi tarjoamme korkealuokkaista tekstinkäsittelyä ja dokumentointia tutkijoille, viranomaisille, asianajotoimistoille ja terveydenhuoltoon.

Uramahdollisuuksia näkövammaisille

Annanpuran kaikki työntekijät ovat näkövammaisia, harjaantuneita kuuntelijoita. Aktiivisen kuuntelemisen taito yhdistettynä ammattiosaamiseen luo hyvät mahdollisuudet ymmärtää asiakkaan tarpeet ja tuottaa hänen elämäänsä helpottavia ratkaisuja.

Annanpuran arvot

Annanpura on Näkövammaisten liiton omistama yhteiskunnallinen yritys. Arvojamme ovat vapaus, vastuu ja yhteisöllisyys. Jokaisella on oikeus ja vapaus kehittyä ja tehdä tuottavaa työtä. Päämääriämme ovat laadukas työ ja järkevä työnjako. Uskomme yksilöön, mutta toimimme tiiminä. Koemme erilaisuuden rikkautena ja kehittymisen vahvistajana.

Yhteisömme erilaisuus mahdollistaa korkeimman laatutason ja asiakaslähtöisyyden tavoittelun.