Hiomme saavutettavuuden kultajyviä

Saavutettava digitaalinen palvelu palvelee jokaista tasavertaisesti

Digitaalisen palvelun saavutettavuudella tarkoitetaan sen helppokäyttöisyyttä ja toimivuutta sitä käyttävän näkö- tai muista rajoitteista riippumatta. Jopa 15 % koko maailman väestöstä ja 20 % suomalaisista ovat jollain tavalla rajoittuneita, mikä tarkoittaa digitaalisten palveluiden tasa-arvoisen käytettävyyden nousseen olennaiseksi osaksi palveluiden kehitystä.

Näkörajoitteiselle henkilölle tekstin hahmottaminen voi olla hankalaa, jolloin esimerkiksi värien oikeanlainen käyttö palvelun sisällössä auttaa sen käytettävyydessä. Myös verkkosivun sisältö, rakenne ja käyttöliittymä on suunniteltu saavutettavassa palvelussa niin, että se ymmärretään mahdollisimman samalla tavalla käyttäjästä riippumatta.

Asiantuntijoidemme ainutlaatuinen kokemus takaa saavutettavimmat palvelut

Vaikka suomalaisten lukutaitoprosentti on periaatteessa sata, parhaiten toimivien palveluiden rakentamiseksi tarvitaan konkreettista ja syvää ymmärrystä siitä, kuinka eri ihmiset rajoitteista riippumatta ymmärtävät palvelujen toimivuuden.

Siksi uskomme, että parhaan lopputuloksen voivat tuoda ainoastaan asiantuntijat, joita rajoitteet itseään koskevat. Siten olemme ylpeitä voidaksemme tarjota laajan valikoiman saavutettavuuteen liittyviä tutkimuksia, testauksia, koulutuksia ja konsultointia.

Parhaiten toimivien palveluiden rakentamiseksi tarvitaan konkreettista ja syvää ymmärrystä siitä, kuinka eri ihmiset rajoitteista riippumatta ymmärtävät palvelujen toimivuuden.

Saavutettavuustutkimukset- ja testaukset

Saavutettavuuteen liittyvät tutkimukset ja testaukset voidaan suorittaa jo olemassa olevaan tai suunnitteluvaiheessa olevaan verkkopalveluun, mobiilisovellukseen tai aineistoon.

Asiantuntijamme tekevät syväluotaavan tutkimuksen digitaaliseen palveluun tai sovellukseen, jonka tuloksena saat konkreettiset korjaus- ja parannusehdotukset. Tutkimuksen tuloksen toimitamme kehitys- ja ohjelmointiasiantuntijoille ymmärrettävässä muodossa, joka helpottaa saavutettavuudeltaan tasa-arvoisen palvelun rakentamisessa.

Lue tutkimuksesta ja testauksesta

Konsultointi

Saavutettavan palvelun rakentamisen kannalta paras lopputulos saavutetaan silloin, kun sen tavoitteista ja vaikutuksista on hyvä ymmärrys kehityksen alkuvaiheesta asti.

Kun palvelun käytön ja kehityksen kannalta tärkein pohjatyö rakennetaan saavutettavuus silmällä pitäen, tapahtuu myös siitä eteenpäin tapahtuva, jatkuva kehitys ja ylläpito automaattisesti käytön kannalta tasa-arvoisesti. Olemme kokeneita tulemaan osaksi kehitystiimiäsi jo varhaisessa vaiheessa, valmiina tarjoamaan arvokasta palautetta käytettävyydeltään parhaan palvelun rakentamiseksi.

Lue lisää konsultoinnista

Koulutukset

Palveluiden rakentamisen, kehittämisen ja ylläpidon kannalta on oleellista, että koko tuotanto- ja kehitysyksikössä on samanlainen ymmärrys siitä, miksi saavutettavuuden tavoittelu on tärkeää ja kuinka tärkeä osa onnistunutta digitaalista palvelua se on.

Asiantuntijamme ovat kokeneita kouluttamaan palvelujen saavutettavuuteen liittyvissä asioissa toimivia henkilöitä yrityksen toimialasta ja kokoluokasta huolimatta. Rakennamme koulutuksen yksilöllisesti pitäen palvelusi ja toimialasi parhaat käytännöt sen keskiössä.

Lue lisää koulutuksista