Laadukas litterointi määrittyy jo litterointitasoa valittaessa

Litterointitasot ja -tyypit saattavat hämätä oikeaa palvelua valittaessa. Tässä artikkelissa esitellään tarkemmin, mitä litterointitasot ovat ja minkälaisiin asiayhteyksiin ne sopivat.

Annanpurassa litteroinnin tasoilla tarkoitetaan tarkkuutta, jolla puhe mallinnetaan kirjoitettuun muotoon.

Litteroinnin tyypeillä tarkoitetaan puolestaan niitä käyttökohteita, joihin litterointeja tarvitaan.

Tasot ja tyypit kulkevat toki käsi kädessä, mutta oikean tason valinta voi toisinaan olla ratkaisevassa asemassa valmiin litteraation ajaman asian käsittämisessä.

Peukalosääntönä on miettiä, käytetäänkö litterointia muistiinpanojen tueksi vai halutaanko kieltä tarkastella omana tarkastelukohteenaan. Yleensä ”pelkkä puhe” riittää, ja puhetilanteen tarkempi mallintaminen lähinnä vain hämmentää litteraatiota lukevan henkilön lukukokemusta.

Litterointitasot

Peruslitterointi

Sanatarkka puhekielinen litterointi. Ei sisällä tuki- tai täytesanoja, äännähdyksiä, toistoja ja tunneilmauksia. Kontekstiin kuulumaton puhe jätetään harkitusti litteroimatta. Murteet kirjoitetaan yleiskielen mukaisesti.

Soveltuu oikeudenkäyntitallenteisiin, haastatteluihin, podcasteihin ja terveydenhuollon tallenteisiin.

Esimerkki:

Todellinen puhetilanteessa ilmaistu puhe:

Tota mä pidin paltsun, johon oli kutsuttu öö paikalle kaikki niinku tiimin jäsenet.

Peruslitteroinnin mukainen litterointi:

”Mä pidin paltsun, johon oli kutsuttu paikalle kaikki mun tiimin jäsenet.”

Eksakti litterointi

Sanatarkka puhekielinen litterointi. Sisältää tuki- ja täytesanat, äännähdykset, toistot ja tunneilmaukset. Tauot merkitään tarpeen mukaan. Murteet kirjoitetaan niiden äänneasun mukaisesti.

Soveltuu erityistapauksiin, kuten puhetilanteessa ilmenevän diskurssin analyysin tukiaineistoksi.

Esimerkki:

Todellinen puhetilanteessa ilmaistu puhe:

Tota mä pidin paltsun, johon oli kutsuttu öö paikalle kaikki niinku tiimin jäsenet.”

Eksaktin tason mukainen litterointi:

”Tota mä pidin paltsun, johon oli kutsuttu öö paikalle kaikki niinku tiimin jäsenet.”

Yleiskielinen litterointi

Noudatetaan yleiskieltä eli ns. kirjakieltä. Litterointiin ei sisällytetä täytesanoja, äännähdyksiä, toistoja ja tunneilmauksia. Kontekstiin kuulumaton puhe jätetään pois.

Soveltuu kokoustallenteisiin ja podcasteihin.

Esimerkki:

Todellinen puhetilanteessa ilmaistu puhe:

Tota mä pidin paltsun, johon oli kutsuttu öö paikalle kaikki niinku tiimin jäsenet.

Yleiskielinen litterointi:

”Minä pidin palaverin, johon oli kutsuttu paikalle kaikki tiimini jäsenet.”

Muut litterointitasot

Teemme litteroinnit manuaalisesti, ilman puheentunnistusteknologiaa. Näin takaamme litterointien korkeimman mahdollisen laadun.

Palveluvalikoimaamme eivät kuulu diskurssianalyyttinen ja multimodaalinen litterointi.

Tekstitystasot

Toteutamme tekstitykset manuaalisesti, ilman puheentunnistusteknologiaa. Siksi tekstitystemme laatu on äärimmäisen korkeatasoinen. Videoiden ja podcastien tekstityksissä käytämme kahta eri tekstitystasoa.

Perustekstitys

Yhdelle tekstitysriville tekstitetään enintään 40 merkkiä. Merkkimäärä sisältää välimerkit.

Soveltuu webinaarien, koulutusten, haastatteluiden ja podcastien tekstitykseen.

Tekstitys-37

AV-käännösalan korkeimman laatustandardin mukainen tekstitys, jossa yhdelle tekstitysriville tekstitetään enintään 37 merkkiä. Merkkimäärä sisältää välimerkit.

Soveltuu televisioon ja korkeinta laatua vaativien videoiden tekstitykseen.

Pyydä tarjous litterointipalveluista Pyydä tarjous tekstistyspalveluista

Lue myös

Ihmisen rooli litteroinnissa keinoälyn aikakaudella

Lue lisää Ihmisen rooli litteroinnissa keinoälyn aikakaudella

Miten Annanpura voi auttaa digitaalisen palvelunne saavutettavuuden varmistamisessa?

Lue lisää Miten Annanpura voi auttaa digitaalisen palvelunne saavutettavuuden varmistamisessa?