Miten Annanpura voi auttaa digitaalisen palvelunne saavutettavuuden varmistamisessa?

Annanpura Oy on ollut mukana parantamassa yksityisten, julkisten- ja kolmannen sektorin saavutettavuutta digitaalisessa maailmassa jo yli kymmenen vuotta. Olemme parantaneet saavutettavuutta niin verkkosivustoilla, erilaisissa sähköisissä asiointipalveluissa, mobiilisovelluksissa, digitaalisissa oppimisympäristöissä, kuin myös moninaisissa sähköisissä asiakirjoissa.

Tällä hetkellä saavutettavuusdirektiivin vaatimukset koskevat vasta julkisten palveluiden digitaalisia palveluita. Vuoden 2025 kesäkuusta lähtien direktiivi laajenee koskemaan myös verkkokauppoja. Toisaalta ei ole lainkaan huonoa asiakaspalvelua, vaikka verkkokauppanne täyttäisivät jo nyt vaaditut WCAG 2.1 A – AA kriteerit, ehkä hieman vaikeastikin tulkittavat vaatimukset. Vaikka palvelunne ei vielä saavutettavuusdirektiivin piiriin kuuluisikaan, on hyvä huomata, että saavutettavuus lisää sivustonne orgaanista näkyvyyttä myös hakukoneissa ja parantaa yleisesti käyttäjän käyttökokemusta palvelussa.

Olipa ongelmanne sitten mikä tahansa saavutettavuuden ja käytettävyyden ihmeellisen maailman syövereistä, autamme teitä mielellämme ja alla avaamme hieman palveluitamme.

Saavutettavuustestaukset

Testaamme saavutettavuutta palveluissa erityisesti näkövammaisten ja muiden vammaisryhmien näkökulmasta. Teemme testaukset asiakkaan toiveiden mukaan Windows-, macOS-, Android- ja iOS-ympäristöissä. Käytämme yleisimpiä ruudunlukuohjelmia kaikille käyttöjärjestelmille.

Olipa testauksen kohde verkkosivusto, mobiilisovellus, tai muu digitaalinen ratkaisu, autamme teitä mielellämme.

Raportointi havainnoista

Dokumentoimme raporttiimme havainnot selkein selityksin, esimerkein ja kuvakaappauksin. Korjausehdotuksissamme on tarvittaessa koodiesimerkit, mitkä helpottavat palvelunne korjauksia. Käymme myös havainnot läpi etätapaamisessa, jolloin asiakkaalla on helppo edetä havaittujen ongelmien korjauksissa eteenpäin.

Korjausten verifiointi ja muut jälkihoidolliset toimenpiteet

Asiakas voi halutessaan tilata myös korjausten verifioinnin, jossa testaamme tehtyjen korjausten toiminnan, raportoimme mahdollisista jäljelle jääneistä ongelmista, käymme läpi niiden aiheuttamat ongelmat käyttäjille ja neuvomme miten ongelmat voi korjata kaikkia tyydyttävällä tavalla.

Saavutettavuuskonsultoinnit

Annanpura Oy:n asiantuntijat tulevat mielellään mukaan jo ensiaskeleista lähtien juuri teidän digipalvelunne kehitysprojektin eteenpäin saattamiseen, myös kaikki saavutettavuuden haasteet huomioiden.

Saavutettavuusasiantuntijamme toimii osana tuotteenne kehitystä, auttaen palvelumuotoilijoitanne, käyttökokemussuunnittelijoitanne, käyttöliittymämuotoilijoitanne, sekä ohjelmistokehittäjiänne. Löydämme yhdessä parhaat ratkaisut siten, että saavutettavuus on huomioitu parhaalla mahdollisella tavalla. Asiantuntijamme auttaa kaikkia ammattilaisianne löytäen parhaat mahdolliset ratkaisuehdotukset juuri teille ja auttaa teitä kehittämään myös omaa osaamistanne.

Neuvottelemme mielellämme sopivan ratkaisun juuri teidän tarpeisiinne, teidän aikatauluihinne soveltuen.

Saavutettavuusselosteen tekemisessä

Saavutettavuuslainsäädännön piirissä olevista palveluista tulee löytyä saavutettavuusseloste. Saavutettavuusselosteessa tulee mainita havaitut, vielä korjaamatta olevat saavutettavuusongelmat ja korjausten arvioitu realistinen aikataulu.

Jos teillä on saavutettavuusauditoinnin jälkeen vielä ongelmia saavutettavuusselosteen laatimisessa, tai haluatte tukea selosteen tekemiseen, autamme teitä myös näissä ongelmissa.

Ei ole tyhmiä kysymyksiä

Jos ette vielä löytäneet ratkaisua kysymykseenne, tai haluatte lisätietoja, vastaamme niihin mielellämme ja etsimme parhaan vastauksen ja ratkaisun juuri teidän ongelmiinne.

Pyydä tarjous saavutettavuuspalveluista

Lue myös

Ihmisen rooli litteroinnissa keinoälyn aikakaudella

Lue lisää Ihmisen rooli litteroinnissa keinoälyn aikakaudella

Laadukas litterointi määrittyy jo litterointitasoa valittaessa

Lue lisää Laadukas litterointi määrittyy jo litterointitasoa valittaessa